Радови полазника

Одавде се у формату PDF могу преузети радови полазника Семинара друштвене историје. Радови који су представљени на Конференцији ИСП објављени су у Петничким свескама, док су радови полазника генерација до 2003. објављени у посебним зборницима:

 

Мали човек и велика историја - истраживања друштвене историје (у редакцији Горана Милорадовића), Петничке свеске 52, ИС Петница, Ваљево 2002. г. Усмена прошлост - радови полазника програма историје (у редакцији Горана Милорадовића), Петничке свеске 55, ИС Петница, Ваљево 2004. г.

 

Радови полазника од генерације 2003.

 

Мали човек и велика историја

Породична историја

Забава и информисање у прошлости

Место моје мало

Споменици мога краја

Отргнуто од заборава

Пионири рокенрола
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader