Конференција

Конференција је посебан семинар на коме учествују полазници са свих програма намењених средњошколцима у ИСП. Радове полазника Семинара друштвене историје који су представљени на Конференцији карактерише специфичан методолошки апарат чијом применом се на најбољи начин демонстрира интердисциплинарни приступ истраживању који Семинар посебно негује.

 Конференција ИСП