Утицај Другог светског рата на лична имена у Београду

|

Аутор: Александар Костић (1988), трећи разред XIII београдске гимназије, Београд

Апстракт: У овом истраживању је испитиван утицај Другог светског рата на лична имена људи уписаних у матичне књиге рођених општине Савски венац у периоду од 1. јануара 1935 до 28. јуна 1948. године. Промене у учесталости имена су праћене на узорку од 7.496 мушких и 7.000 женских имена.

ПрилогВеличина
Uticaj Drugog svetskog rata na licna imena u Beogradu.pdf319.07 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader