Спомен-костурница страдалих у петојунској трагедији 1941. године

|

Аутор: Милан Живанчевић (1990), 2. разред Гимназије у Смедереву, Смедерево

Апстракт: Рад је посвећен спомен-костурници страдалих у експлозији муниције у смедеревској Тврђави 5. јуна 1941. године. Говори о експлозији муниције и њеним последицама, о доношењу одлуке од стране Комесаријата за обнову Смедерева о подизању спомен-костурнице, о току градње спомен-костурнице и проблемима који су пратили њену градњу, њеном изгледу и о каснијим поменима испред спомен-костурнице.

ПрилогВеличина
spomen_kosturnica.pdf464.44 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader