О Семинару

Истраживачка станица Петница (ИСП) је образовна институција намењена додатном, ваншколском научном образовању ученика, студената и наставника, заинтересованих за проширивање знања у области природних и друштвених наука. Од октобра 2000. године у њој постоји и Семинар друштвене историје (СДИ). У току године СДИ организује програм за нове полазнике – средњошколце који су по први пут на Семинару и семинар за старе полазнике који је предвиђен за најбоље полазнике из претходне године. Попут осталих програма у ИСП, и ови семинари прате годишњи циклус одржавања програма.

Семинари за нове полазнике

Програм за нове полазнике започиње зимским, уводним семинаром у трајању од 6 дана. На њему учествује између 25 и 27 средњошколаца из Србије, Црне Горе, Македоније, а надамо се ускоро и са осталих простора бивше Југославије. Полазници се бирају на основу пријава које прегледа селекциони тим семинара. Циљ ових семинара је да полазницима приближимо историју као науку, да их упознамо са свим могућим аспектима њеног деловања. Ово је, у неку руку, нужан отклон од историје какву познају као наставни предмет, али и најбоља припрема за будуће истраживање. Поред веома занимљивих предавања угледних историчара, полазнике учимо критичком приступу историјским изворима користећи игране филмове, као савремен, лако доступан и младој генерацији приступачан историјски извор. На крају зимског семинара полазници добијају рок до кога треба да пошаљу своје предлоге за самостално истраживање. За даље учешће се квалификују највреднији са зимског семианра, они са најквалитетнијим предлозима, највећом жељом да се опробају у истраживању...

Пролећни семинари служе да полазнике научимо како се пише историографски рад. Важно је напоменути да су радови наших полазнка, премда малог обима, у потпуности у складу са свим постулатима научне историографије. Да би постигли тај циљ, 4 дана, колико пролећни семинар траје, испуњена су вежбама у раду са изворима и литературом, као и обуком у правилном навођењу критичког апарата. Након семинара полазници у својим срединама истражују, прикупљају изворе и до одређеног рока пишу свој рад. Ми им помажемо у томе што им предлажемо најшире оквире за истраживање дате у следећим темама: Мали човек и велика историја; Локални хероји; Породична историја; Место моје мало; Споменици мога краја; Забава и информисање у прошлости; Пионири rock 'n' roll-a. Већина тема је прилагођена полазницима из мањих средина и истраживању свог краја, јер нам је циљ да полазник научи како се истражује и да на крају године имамо прави истраживачки рад, а не ексклузивност теме.

Летњи семинари су најдужи јер се одржавају за време распуста и трају 13 дана. На овим семинарима се интензивно ради, а главни део активности заузимају вежбе са изворима и литературом. Оне су својеврсна припрема за Конференцију истраживачких радова ИСП, која се одржава сваког децембра. Полазнике учимо правилима визуелног и усменог представљања резултата, а добар део семинара је посвећен и анализи њихових радова, на основу којих су се и квалификовали за учешће на летњим семинарима. По завршетку семинара, добијају нови рок до кога очекујемо њихове радове и приказе прочитаних стручних дела, на основу чега се квалификују за учешће на јесењим семинарима.

Јесењи семинари, попут пролећних, трају 4 дана и најчешће су тематске природе, јер нам је жеља да полазнике суочимо са појединим процесима из прошлости у намери да покушају да сагледају целину „јучерашње стварности“. Кориговани радови се још једном анализирају, прикази се оцењују и задају се нови. На овом семинару се обавља и последња селекција и најбољи из генерације постају стари полазници и догодине похађају напреднији курс. Овако честе селекције су нужне, јер смо квалитет претпоставили квантитету.

Семинари за старе полазнике

Програми за старе полазнике су другачији: мање је предавања, више вежби, ради се са мањим бројем полазника, истраживања се спроводе у самој Станици и ради се на одабраним материјалима. Много је више индивидуалног и групног рада полазника, веће је ангажовање студената – млађих сарадника на пословима ментора. Ову врсту семинара реализујемо од 2004. године.

Зимски семинари за старе полазнике трају 4 дана и на њима се обрађују атипични историјски извори визуелног карактера. На до сада одржаним зимским семинарима бавили смо се фотографијом, плакатима и карикатурама. Поред историчара, на сваком од ових семинара учешће су узели теоретичари и практичари конкретних медија.

Летњи семинари за старе полазнике трају од 10 до 13 дана и такође се одржавају за време распуста. Захваљујући њиховој дужини и искуству полазника од претходне године у раду са историјским изворима, на овим семинарима се обрађују обимнији извори, попут штампе, романа, мемоара, али и архивска грађа. Групни радови са овог семинара се најчешће представљају на Конференцији истраживачких радова.

Јесењи семинари су завршни семинари за старе полазнике. Трају 4 дана и за већину полазника је то и завршни програм на Семинару. На њима обрађујемо теме из прошлости са политичким и идеолошким предзнаком. До сада смо се бавили питањима Видовданског устава, партијских програма и партијске штампе, те сукоба модерниста и традиционалиста у српском друштву. У неку руку је то враћање полазника на почетак, на теме које обрађују у својим школама на часовима историје, које ће сада, након 6 одржаних семинара моћи да разумеју и обраде на једном вишем нивоу.

Ако погледамо све до сада одржане семинаре приметићемо бројне промене у структури програма. Да ли је ово коначна структура семинара? Нисам сигуран, штавише убеђен сам да ће промена бити, али не из хира, већ из сталне жеље да нам Семинар буде бољи и што отворенији за нове генерације које пристижу.

Александар Рафаиловић,
руководилац Семинара друштвене историје