Просветно друштво „Караџић“ у периоду од 1945. до 1953. године

|

Аутор: Вања Раднић (1990), 2. разред Хемијско-текстилне техничке школе, Лозница

Апстракт: У раду је представљена активност Просветног друштва „Караџић“ у послератном периоду, тачније од 1945. до 1953. године. Рад се структурно гледано састоји из две веће целине: Културно-просветно друштво „Караџић“ у периоду од 1945. до 1948. године и Културно-просветно друштво „Караџић“ у периоду од 1949. до 1953. године. Изнета је структура управе Друштва, репертоар са приредби, а упоређен је рад и програм „Караџића“ у посматраним периодима.

ПрилогВеличина
Prosvetno drustvo Karadzic.pdf1.61 MB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader