Млин „Игњат Бајлони и синови“ у Малом Црнићу

|

Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац

Апстракт: У раду се говори о првом парном млину „Игњат Бајлони и синови“, од његове изградње 1861. године од стране познате индустријалске породице Бајлони. Рад хронолошки прати функционисање и значај млина за развој овог подручија до Другог светског рата. Подаци за рад су углавном коришћени из рукописа Зорана Ђорђевића и из несређеног фонда Млин ,,Игњат Бајлони и синови“ у Малом Црнићу од 1861. до 1941. године Историјског архива у Пожаревцу. Такође, рађен је интервју са Живојином Живановићем, бившим радником млина.

ПрилогВеличина
Mlin.pdf304.2 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader