Сарадничке институције

Факултети

Филозофски факултет, Београд
Филозофски факултет, Ниш
Филолошки факултет, Београд
Факултет политичких наука, Београд
Факултет драмских уметности, Београд
Факултет примењених уметности, Београд
Правни факултет, Београд

 

 

Архиви

Историјски архив Београда
  Архив Југославије, Београд
  Историјски архив Ваљево
Архив Народне банке Србије, Београд
 Архив Србије, Београд

 

 

Институти

Историјски институт
Институт за новију историју Србије
Институт за савремену историју
Византолошки институт САНУ
Музиколошки институт САНУ
Археолошки институт САНУ

 

 

Музеји

Народни музеј у Београду
Народни музеј у Ваљеву
Народни музеј у Крагујевцу
Народни музеј у Чачку

 

 

Заводи

Завод за проучавање културног развитка
Урбанистички завод БеоградаСарадничке институције из иностранства
Институт славяноведения РАН, Москва, Русија
University of Tornoto, Торонто, Канда
Историческия факултет, Софија, Бугарска
  Süd-Ost Europa Institut, Берлин, Немачка
Boise State University, САД
Универзитет Devi Ahilya, Индор, Индија