Индексово радио позориште од 1983. до 1996. године

|

Аутор: Јована Анђелковић (1991), 2. разред Филолошка гимназија

Апстракт: Рад приказује развој емисије ,,Индексово радио позориште” радија ,,Београд 202” у периоду од 1983. до 1996. године. Анализиран је њихов успех различитих година као и степен цензуре која им је наметана са порастом популарности. Истраживање се заснива на изворима, пре свега на новинским чланцима – пресклипингом из архиве радија Београд, као и на интервјуима уредника емисије.

ПрилогВеличина
Indeksevo radio pozoriste.pdf315.21 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader