Ђачка литерарна дружина „Давидовић“ од 1931. до 1941. године

|

Аутор: Чарна Јовановић (1990), 2. разред гимназије у Смедереву, Смедерево

Апстракт: Рад има за циљ да покаже какав и колики утицај је Ђачка литерарна дружина „Давидовић“ имала на своје чланове. Дружина „Давидовић“ била је једна од најбоље организованих ђачких дружина у историји смедеревске Гимназије. Основана у време одушевљења националном идејом, имала је за циљ свеукупно образовање и духовно уздизање ученика. У овом раду посебна пажња се поклања њеном деловању од 1931. до 1941. године када у Дружини настају сукоби између ученика са различитим политичким опредељењима. Анализом извора о активностима Дружине из тог периода закључујемо да је Дружина имала велики утицај на своје чланове, од којих је најважнији био политички.

ПрилогВеличина
literarna_druzina.pdf172.92 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader