Народно позориште Сомбор од 1946. до 1956. године

|

Аутор: Жељка Опарница (1991), 3. разред Карловачке гимназије

Апстракт: Овај рад има тежњу да опише и објасни почетак развијања Народног позоришта у Сомбору у периоду од 1946. до 1956. године, када долази до успостављања новог друштвеног уређења у земљи. Рад Народног позоришта ће бити представљен кроз резултате добијене прегледом репертоара и анализом друштвених и политичких структура.

ПрилогВеличина
pozoriste Sombor.pdf439.61 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader