Утицај Другог светског рата на лична имена у Београду

|

Аутор: Александар Костић (1988), 3. разред XIII београдске гимназије, Београд

Апстракт: У овом истраживању је испитиван утицај Другог светског рата на лична имена људи уписаних у матичне књиге рођених општине Савски венац у периоду од 1. јануара 1935. до 28. јуна 1948. године. Узорак истраживања је чинило 14.496 имена. Подаци су подвргнути квантитативној анализи садржаја са именом као јединицом анализе. Почетак рата је утицао на чешће појављивање имена која садрже морфеме „рат“ и „слобода“, као и имена Мирјана, а ослобођење на чешће појављивање имена која садрже морфеме „слобода“ и „мир“. Присутан је и феномен настанка нових имена која су изведена од појмова везаних за Други светски рат. У кретању учесталости имена Славица се огледа посредан утицај рата на друштво путем културе и пропаганде. Утицај социјалистичке револуције је уочљив и у разликама између законских одредби о матичним књигама из времена краљевине, односно републике.

ПрилогВеличина
Uticaj Drugog svetskog rata na licna imena u Beogradu (Konferencija).pdf258.31 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader