Одраз друштвених прилика на писање специјализованог часописа у Србији

|

Аутор: Марко Симендић (1985), 4. разред Филолошке гимназије, Београд

Апстракт: Циљ овог рада је био да испита како се рат, друштвена, економска и политичка криза у Југославији од 1997. до 2002. године одражавају на текстове у стручном часопису који се овим темама не бави. Проучавани су текстови у „Свету компјутера”, најстаријем југословенском часопису који се бави информационим технологијама. Економске прилике су сагледаване преко чланака везаних за развој телекомуникационе инфраструктуре и Интернета, модернизацију југословенских установа и информатичких манифестација. За анализу утицаја рата су коришћени текстови о оружју на Интернету, медијском рату, рачунарским компонентама и мрежним играма. Политичка криза се одразила на чланке везане за законодавство, а за последицу је имала појаву текстова у којима се критикује стање у земљи. Добијени резултати потврђују постојање одјека доминантних друштвених односа на писање “Света компјутера” и могу пружити слику тадашње друштвене стварности.

ПрилогВеличина
Odraz drustvenih prilika.pdf293.51 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader