Анализа рада омладинских радних акција и омладинских радних бригада општине Гроцка у периоду од 1976. до 1982. године

|

Аутор: Иван Симић (1987), 4. разред Ваљевске гимназије, Ваљево

Апстракт: Рад се бави испитивањем организације омладинских бригада и живота на омладинским радним акцијама у периоду од 1976. до 1982. године на примеру бригада општине Гроцка. Анализиране су припреме бригада за радне акције, као и одјек које су оне имале на Омладинској страни Грочанских новина. Проучаване су активности и живот омладинаца на самим акцијама, као и организације локалних радних акција општине Гроцка. Резултати до којих се дошло истраживањем пружили су увид у друштвени живот омладине која је узимала учешће на радним акцијама.

ПрилогВеличина
radne akcije.pdf188.47 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader