Компаративна анализа социјалне структуре играча фантазијских игара у Београду и Скопљу

|

Аутор: Марија Ђокић (1986), 4. разред XII београдске гимназије, Београд; Маја Џундева (1986), 4. разред ДСУ Георги Димитров, Скопје

Апстракт: Рад се бави испитивањем и упоређивањем друштвене структуре играча фантазијских игара у Београду и Скопљу. Подаци су прикупљени путем анкете спроведене над пригодним узорком од 85 испитаника у Београду и 50 у Скопљу. Обрађени су у програмском статистичком пакету СПСС. Испитиване су демографске и социо-економске карактеристике, међусобни однос играча, као и њихов однос према играма. Резултати показују да се друштвена структура (по полу, старости, образовању, класној припадности, игрању у оквиру локалне заједнице, занимању и интересовању испитаника за научну фантастику и музику) значајно не разликује у двама градовима. Подаци добијени о националној и религијској припадности су упоређени са пописима из 2002. године одржаним у Србији и Македонији. Закључено је да нема значајнијег одступања од резултата пописа у погледу вероисповести. У Скопљу је запажено одсуство играча припадника неке од националних мањина. Разлике су примећене и у односу играча према играма – испитаници у Београду су љубитељи стоних игара и играју фантазијске игре чешће и дуже, док играчи у Скопљу преферирају картичне игре и играју краће и ређе.

ПрилогВеличина
Fantazijske igre.pdf295.2 KB
Fantazijske igre poster.pdf341.87 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader