Индустријализација, урбанизација и промене структуре запослености и структуре становништва општине Ваљево (1975-1990)

|

Аутор: Иван Симић (1987), 4. разред Ваљевске гимназије, Ваљево

Апстракт: Рад се бави испитивањем развоја индустрије и стамбене изградње и њиховим утицајима на промене структуре становништва и запошљавање у периоду од 1975. године до 1990. године у општини Ваљево. Анализиране су промене у структури становништва, кретање броја запослених у друштвеном и приватном сектору и кретање незапослености. Резултати до којих се дошло истраживањем упоређени су са другим студијама о бившој Југославији и показали су активну индустријализацију, урбанизацију, промене у структури становништва и промене у запошљавању.

ПрилогВеличина
Industrijalizacija urbanizacija poster.pdf599.79 KB
industrijalizacija.pdf315.62 KB
Препоручени програм

Препоручени програм за преглед преузетих радова (PDF):


Adobe Reader