Руководилац Семинара
др Горан Милорадовић

|

Горан Милорадовић је рођен 1965. године у Новом Бечеју. Студије историје уписао је 1987. године на Филозофском факултету у Београду. Дипломирао је 1994. године на теми Замјатин и историја у роману “Ми”, на Катедри за општу савремену историју код ментора проф. др Андреја Митровића и исте године уписао последипломске студије. Тезу Логори за изолацију у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1919-1922) одбранио је 15. марта 2000. године. Сада код ментора доц. др Мирослава Јовановића ради докторску тезу Совјетски културни утицаји у Југославији 1945-1955. године.

Запослен је у Институту за савремену историју у Београду као истраживач сарадник. Служи се руским и енглеским језиком. До сада се бавио темама из историје средње и источне Европе (Русија, Хабсбуршка монархија, Југославија), а посебно из области друштвене историје, у оквиру које се интересовао за историју идеја и психоисторију. Истраживачка станица Петница, која се бави проналажењем и додатним образовањем талентованих средњошколаца, ангажовала га је да формира и руководи групом за историју у семинару за антропологију у периоду од 2000. до 2002. године. Сада је председник програмског савета семинара за историју у Истраживачкој станици Петница. Члан је редеакцијe Годишњака за друштвену историју.


Јелена Петаковић

Рођена 10.01.1984. године у Ужицу, где је завршила основну и средњу школу. Од 2003. године je студент Филозофског факултета, Одељења за историју. Тренутно апсолвент. У Истраживачкој станици Петница од 2002. као полазник Семинара друштвене историје, а у сезонама 2004. и 2005. године је млађи сарадник на Семинару. Истраживачки рад, „Дом сирочади Југословенског Црвеног крста у Ужицу од 1992. до 1941. године”, објављен је у сепаратном издању Петничких свезака (Усмена прошлост, ИС Петница, Ваљево 2004. године). Учествовала на семинарима у Холандији и Бугарској. Током 2007. године била секретар издања Историја приватног живота на нашим просторима у двадесетом веку и динамика дисконтинуитета при уредништву проф. Милана Ристовића, у оквиру издавачке куће CLIO.


Александар Рафаиловић

|

Рођен у Крагујевцу 17. јануара 1974. године. Завршио основну школу и гимназију у Крагујевцу, а затим се уписао на Одељење за историју на Филозофском факултету у Београду. Учествовао на више интернационалних и домаћих семинара посвећених унапређењу наставе и модерним историографским приступима. Сарадник је Удружења за друштвену историју и струковног удружења наставника историје УДИ-Euroclio из Београда. Објављивао радове у Годишњаку за друштвену историју и часопису Херодот. Члан је редакције бугарског електронског часописа Анамнезис.

Од јесени 2000. до краја 2002. године ангажован на пословима асистента на Семинару за друштвену историју у Истраживачкој станици Петница. Почетком 2003. године постаје руководилац Семинара и на том месту је до јесени 2007. године. За то време оснива се семинар за старе полазнике, отвара се сајт семинара, почиње сарадња са Историјским архивом Ваљева на дигитализацији грађе и објављивању групних радова полазника у часопису „Гласник“ и знатно проширује библиотечки фонд вредним старим и новим насловима.

Учествује у припреми и реализацији летње школе историје за ученике из дијаспоре „Србија кроз векове", одржаној у Ваљеву од 28. јуна до 12. јула 2008. године. Током фебруара 2009. године радио на грађи Историјског архива Београда за потребе Министарства правде САД.

» Прочитај све...


Syndicate content