др Горан Милорадовић

|

Горан Милорадовић је рођен 1965. године у Новом Бечеју. Студије историје уписао је 1987. године на Филозофском факултету у Београду. Дипломирао је 1994. године на теми Замјатин и историја у роману “Ми”, на Катедри за општу савремену историју код ментора проф. др Андреја Митровића и исте године уписао последипломске студије. Тезу Логори за изолацију у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1919-1922) одбранио је 15. марта 2000. године. Сада код ментора доц. др Мирослава Јовановића ради докторску тезу Совјетски културни утицаји у Југославији 1945-1955. године.

Запослен је у Институту за савремену историју у Београду као истраживач сарадник. Служи се руским и енглеским језиком. До сада се бавио темама из историје средње и источне Европе (Русија, Хабсбуршка монархија, Југославија), а посебно из области друштвене историје, у оквиру које се интересовао за историју идеја и психоисторију. Истраживачка станица Петница, која се бави проналажењем и додатним образовањем талентованих средњошколаца, ангажовала га је да формира и руководи групом за историју у семинару за антропологију у периоду од 2000. до 2002. године. Сада је председник програмског савета семинара за историју у Истраживачкој станици Петница. Члан је редеакцијe Годишњака за друштвену историју.