Јелена Петаковић

Рођена 10.01.1984. године у Ужицу, где је завршила основну и средњу школу. Од 2003. године je студент Филозофског факултета, Одељења за историју. Тренутно апсолвент. У Истраживачкој станици Петница од 2002. као полазник Семинара друштвене историје, а у сезонама 2004. и 2005. године је млађи сарадник на Семинару. Истраживачки рад, „Дом сирочади Југословенског Црвеног крста у Ужицу од 1992. до 1941. године”, објављен је у сепаратном издању Петничких свезака (Усмена прошлост, ИС Петница, Ваљево 2004. године). Учествовала на семинарима у Холандији и Бугарској. Током 2007. године била секретар издања Историја приватног живота на нашим просторима у двадесетом веку и динамика дисконтинуитета при уредништву проф. Милана Ристовића, у оквиру издавачке куће CLIO.