Александар Рафаиловић

|

Рођен у Крагујевцу 17. јануара 1974. године. Завршио основну школу и гимназију у Крагујевцу, а затим се уписао на Одељење за историју на Филозофском факултету у Београду. Учествовао на више интернационалних и домаћих семинара посвећених унапређењу наставе и модерним историографским приступима. Сарадник је Удружења за друштвену историју и струковног удружења наставника историје УДИ-Euroclio из Београда. Објављивао радове у Годишњаку за друштвену историју и часопису Херодот. Члан је редакције бугарског електронског часописа Анамнезис.

Од јесени 2000. до краја 2002. године ангажован на пословима асистента на Семинару за друштвену историју у Истраживачкој станици Петница. Почетком 2003. године постаје руководилац Семинара и на том месту је до јесени 2007. године. За то време оснива се семинар за старе полазнике, отвара се сајт семинара, почиње сарадња са Историјским архивом Ваљева на дигитализацији грађе и објављивању групних радова полазника у часопису „Гласник“ и знатно проширује библиотечки фонд вредним старим и новим насловима.

Учествује у припреми и реализацији летње школе историје за ученике из дијаспоре „Србија кроз векове", одржаној у Ваљеву од 28. јуна до 12. јула 2008. године. Током фебруара 2009. године радио на грађи Историјског архива Београда за потребе Министарства правде САД.