2006

|

Аутор: Тамара Бранковић (1989), 3. разред Ваљевске гимназије, Ваљево

Апстракт: У чланку се говори о променама које је Други светски рат унео у рад Ваљевске гимназије, која ратне године "проживљава" у непрекидном сељењу, прекидању наставе, раду по скраћеним програмима, без школског намештаја. Аутор покушава да услове, под којима је Ваљевска гимназија радила у периоду од 1941. до 1944. године, представи на основу архивске грађе и сведочења ученика, савременика тог периода.

ПрилогВеличина
valjevski_gimnazijalci.pdf191.13 KB|

Аутор: Иван Симић (1987), 4. разред Ваљевске гимназије, Ваљево

Апстракт: Рад се бави испитивањем организације омладинских бригада и живота на омладинским радним акцијама у периоду од 1976. до 1982. године на примеру бригада општине Гроцка. Анализиране су припреме бригада за радне акције, као и одјек које су оне имале на Омладинској страни Грочанских новина. Проучаване су активности и живот омладинаца на самим акцијама, као и организације локалних радних акција општине Гроцка. Резултати до којих се дошло истраживањем пружили су увид у друштвени живот омладине која је узимала учешће на радним акцијама.

ПрилогВеличина
radne akcije.pdf188.47 KB|

Аутор: Владимир Вујовић (1991), 3. разред Гимназије у Бару, Бар

Апстракт: У чланку се говори о заробљеништву Павла Вујовића и његовом боравку у затворима и логорима у Црној Гори, Италији и Њемачкој у периоду од 1942. до 1945. године. Основни извор коришћен у раду јесу необјављени мемоари Павла Вујовића (рукопис настао 1989. године), у којима су описани дани заробљеништва. Поред овог извора, у раду је коришћен и интервју са Војиславом Сјеклоћом, који је од логора Колфиорито у Италији до Оснабрика у Њемачкој био са Павлом Вујовићем.

ПрилогВеличина
put_jednog_logorasa.pdf1.31 MB|

Аутор: Балша Делибашић (1990), 2. разред гимназије „Нико Роловић“, Бар

Апстракт: Чланак је посвећен броду који је био симбол поморства Црне Горе и Југославије. Говори о значају за средину у којој се налазио и утицају разних фактора на његов рад. Тежиште рада је на периоду у коме је брод пловио на линији Бар–Бари.

ПрилогВеличина
Brod dobre nade.pdf1.28 MB|

Аутор: Милан Вукашиновић (1989), 3. разред гимназије у Лесковцу, Лесковац

Апстракт: Рад се бави анализом репертоара лесковачких биоскопа од 1933. до 1937. године, на основу локалне штампе и рекламних материјала. Разврставањем филмова који су приказани у Лесковцу у том периоду по земљи порекла и жанру, а затим статистичком обрадом тих података, добија се слика о културном утицају који је до Лесковчана стизао преко великог платна, али и о укусу тадашње биоскопске публике и власника биоскопа.

ПрилогВеличина
Bilo jednom na velikom platnu.pdf1.74 MB


123следећа ›последња »
Syndicate content