Конференција

|

Аутор: Иван Симић (1987), 4. разред Ваљевске гимназије, Ваљево

Апстракт: Рад се бави испитивањем организације омладинских бригада и живота на омладинским радним акцијама у периоду од 1976. до 1982. године на примеру бригада општине Гроцка. Анализиране су припреме бригада за радне акције, као и одјек које су оне имале на Омладинској страни Грочанских новина. Проучаване су активности и живот омладинаца на самим акцијама, као и организације локалних радних акција општине Гроцка. Резултати до којих се дошло истраживањем пружили су увид у друштвени живот омладине која је узимала учешће на радним акцијама.

ПрилогВеличина
radne akcije.pdf188.47 KB|

Аутор: Александар Костић (1988), 3. разред XIII београдске гимназије, Београд

Апстракт: У овом истраживању је испитиван утицај Другог светског рата на лична имена људи уписаних у матичне књиге рођених општине Савски венац у периоду од 1. јануара 1935. до 28. јуна 1948. године. Узорак истраживања је чинило 14.496 имена. Подаци су подвргнути квантитативној анализи садржаја са именом као јединицом анализе. Почетак рата је утицао на чешће појављивање имена која садрже морфеме „рат“ и „слобода“, као и имена Мирјана, а ослобођење на чешће појављивање имена која садрже морфеме „слобода“ и „мир“. Присутан је и феномен настанка нових имена која су изведена од појмова везаних за Други светски рат. У кретању учесталости имена Славица се огледа посредан утицај рата на друштво путем културе и пропаганде. Утицај социјалистичке револуције је уочљив и у разликама између законских одредби о матичним књигама из времена краљевине, односно републике.

ПрилогВеличина
Uticaj Drugog svetskog rata na licna imena u Beogradu (Konferencija).pdf258.31 KB|

Аутор: Иван Симић (1987), 4. разред Ваљевске гимназије, Ваљево

Апстракт: Рад се бави испитивањем развоја индустрије и стамбене изградње и њиховим утицајима на промене структуре становништва и запошљавање у периоду од 1975. године до 1990. године у општини Ваљево. Анализиране су промене у структури становништва, кретање броја запослених у друштвеном и приватном сектору и кретање незапослености. Резултати до којих се дошло истраживањем упоређени су са другим студијама о бившој Југославији и показали су активну индустријализацију, урбанизацију, промене у структури становништва и промене у запошљавању.

ПрилогВеличина
Industrijalizacija urbanizacija poster.pdf599.79 KB
industrijalizacija.pdf315.62 KB|

Аутор: Марија Ђокић (1986), 4. разред XII београдске гимназије, Београд; Маја Џундева (1986), 4. разред ДСУ Георги Димитров, Скопје

Апстракт: Рад се бави испитивањем и упоређивањем друштвене структуре играча фантазијских игара у Београду и Скопљу. Подаци су прикупљени путем анкете спроведене над пригодним узорком од 85 испитаника у Београду и 50 у Скопљу. Обрађени су у програмском статистичком пакету СПСС. Испитиване су демографске и социо-економске карактеристике, међусобни однос играча, као и њихов однос према играма. Резултати показују да се друштвена структура (по полу, старости, образовању, класној припадности, игрању у оквиру локалне заједнице, занимању и интересовању испитаника за научну фантастику и музику) значајно не разликује у двама градовима. Подаци добијени о националној и религијској припадности су упоређени са пописима из 2002. године одржаним у Србији и Македонији. Закључено је да нема значајнијег одступања од резултата пописа у погледу вероисповести. У Скопљу је запажено одсуство играча припадника неке од националних мањина. Разлике су примећене и у односу играча према играма – испитаници у Београду су љубитељи стоних игара и играју фантазијске игре чешће и дуже, док играчи у Скопљу преферирају картичне игре и играју краће и ређе.

ПрилогВеличина
Fantazijske igre.pdf295.2 KB
Fantazijske igre poster.pdf341.87 KB|

Аутор: Марко Симендић (1985), 4. разред Филолошке гимназије, Београд

Апстракт: Циљ овог рада је био да испита како се рат, друштвена, економска и политичка криза у Југославији од 1997. до 2002. године одражавају на текстове у стручном часопису који се овим темама не бави. Проучавани су текстови у „Свету компјутера”, најстаријем југословенском часопису који се бави информационим технологијама. Економске прилике су сагледаване преко чланака везаних за развој телекомуникационе инфраструктуре и Интернета, модернизацију југословенских установа и информатичких манифестација. За анализу утицаја рата су коришћени текстови о оружју на Интернету, медијском рату, рачунарским компонентама и мрежним играма. Политичка криза се одразила на чланке везане за законодавство, а за последицу је имала појаву текстова у којима се критикује стање у земљи. Добијени резултати потврђују постојање одјека доминантних друштвених односа на писање “Света компјутера” и могу пружити слику тадашње друштвене стварности.

ПрилогВеличина
Odraz drustvenih prilika.pdf293.51 KB


Syndicate content