2007

|

Аутор: Дејан Мавровић (1990) 4. разред Гимназијe у Зајечару

Апстракт: Рад говори о оснивању и раду „Пиваре Зајечарског Индустријског Удружења“ све до њене регистрације када постаје самостално државно предузеће. Базиран је на грађи историјског архива „Тимочка Крајина“ у Зајечару.

ПрилогВеличина
zajecarska pivara.pdf283.12 KB|

Аутор: Владица Јовановић (1989), 3. разред Гимназијe Смедерево

Апстракт: Teма рада је концертни програм Дома културе у Смедереву у периоду 1981–1991. Изградњом и отварањем Дома културе Смедерево је добило праву установу културе након дугогодишњег непостојања адекватног објекта у коме би се одржавали културни програми, те је циљ рада биo приказати музички програм у Смедереву.

ПрилогВеличина
Dom kulture Smederevo.pdf808.46 KB|

Аутор: Жељка Опарница (1991), 3. разред Карловачке гимназије

Апстракт: Овај рад има тежњу да опише и објасни почетак развијања Народног позоришта у Сомбору у периоду од 1946. до 1956. године, када долази до успостављања новог друштвеног уређења у земљи. Рад Народног позоришта ће бити представљен кроз резултате добијене прегледом репертоара и анализом друштвених и политичких структура.

ПрилогВеличина
pozoriste Sombor.pdf439.61 KB|

Аутор: Милан Шкобић (1991), 2. разред Осме београдске гимназије

Апстракт: Рад представља покушај да се кроз концерте домаћих и страних група током седамдесетих година прошлог века анализирају тенденције на београдској музичкој сцени у том периоду.

ПрилогВеличина
rok koncerti.pdf730.9 KB|

Аутор: Милош Војиновић, (1989), 4 разред XIII београдске гимназије

Апстракт: Рад представља покушај да се прикаже улога и рад биоскопа у Београду за време Другог светског рата. Сазнаје се колико је власт полагала на културу, колика је била слобода функционисања културних институција, колики је удео имала пропаганда и може се изградити слика о укусу, навикама и понашању становника престонице. Биоскоп је имао вишеструку улогу: служио је као место за одмор и разоноду становника, а и био је истовремено део пропагандне машинерије

ПрилогВеличина
Bioskop u Beogradu 1941-1944.pdf1.1 MB


Syndicate content