Маја Џундева

|

Маја Џундева је рођена 23. августа 1986. године у Скопљу. Завршила је друштвено-хуманистички смер средње школе Георги Димитров. На Семинару друштвене историје била је полазник од 2003. до 2005. године. Аутор је научно-истраживачког рада: Породична историја породице Џундев (Историја на семејство Џундеви) и коаутор Компаративне анализе социјалне структуре играча фантазијских игара у Београду и Скопљу (Петничке свеске 57, 2004). Учествовала је у разним ваншколским активностима усмереним ка рачунарском описмењавању средњошколаца (School Connectivity Project), мирном разрешавању конфликата и хуманитарном праву, те истраживању односа потрошачког друштва и одрживог развоја. Академске 2005/2006. године уписала је социологију на Филозофском факултету Универзитета св. Кирил и Методиј у Скопљу. Тренутно је на другој години студија са просечном оценом 9.8/10. Посебно је занимају социолошке теорије, студије рода, као и савремени приступи у употреби статистичке методе. Велики је љубитељ музике, књижевности, позоришне уметности, балета, фотографије.