Блажо Бошковић

|

Блажо Бошковић је рођен 16. августа 1985. године у Београду. Завршио је основну школу Стефан Немања и гимназију Свети Сава у Београду. Уписао је социологију на Филозофском факултету у Београду академске 2006/2007. године. Тренутно је студент друге године са просечном оценом 9. Од 2007. године је млађи сарадник на Семинару друштвене историје. Течно говори енглески језик и служи се руским језиком. Објављиване су му приче и песме у часопису Свесловенско слово. Области интересовања: теорија елита, историја, поткултура, меритократија.