Јелена Милићевић

|

Јелена Милићевић, рођена 27.04.1984. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију општег смера. У Истраживачкој станици Петница на Семинару друштвене историје била је полазник 2002. године, а 2003. године уписала Факултет организационих наука у Београду.

Током студија стекла доста практичног искуства у области пословања, посебно маркетингу и финансијама, сарађујући са бројним домаћим и иностраним компанијама. Говори енглески, француски и шпански језик. У 2006. години боравила је два месеца у иностранству, где је похађала семинаре у организацији студената универзитета Ecole Polytechnique, Париз, i Politecnico di Milano. Тренутно је при крају студија и има амбицију да настави школовање.