Ана Петровић

|

Ана Петровић је рођена 1986. у Обреновцу. Похађала је класични смер Филолошке гимназије у Београду. Током тог периода похађала је и Семинар друштвене историје у Петници (2003. и 2004. године). Написала је рад Кореспонденција ратног заробљеника Александра Филимоновића од 1941. до 1945. године. Овај семинар јој је много помогао при избору факултета, па данас ужива у својим студијама српског језика на Филолошком факултету у Београду. Од 2007. године је млађи сарадник на Семинару.