Јована Павловић

|

Јована Павловић рођена је у Крушевцу 1983. године. Након завршене Гимназије уписала је Филозофски факултет у Београду, одсек историја. Млађи сарадник је у ИС Петница од 2002. године. Као члан међународног удружења студената историје (International students of history association, ISHA) учествовала је на пролећној конференцији у Утрехту са темом Косовски мит - измишљање традиције 1941. и 1989. године. Њен рад Забавни и културни живот Крушевца педесетих година XX века објављен је у Зборнику радова Усмена прошлост - радови полазника програма историје у ИС Петници. Њена интересовања су културна историја, историја менталитета, дипломатска историја.