Дарио Пикулић

|

Рођен 1983. у Сарајеву, основну и средњу школу завршио у Београду. Студент је историје на Филозофском факултету у Београду од 2002. године. Полазник семинара историје у ИСП од 2001, а млађи сарадник од 2003. године. Наглавачке избачен 2006. године. Објавио је радове у Петничким свескама (број 52, 2002) и Историјском часопису (књига LIII, 2006). Његова главна интересовања везана су за филмску уметност и савремену историју.