Јелена Манојловић

|

Рођена је 4. октобра 1988. године у Суботици. По завршетку основне школе уписала је Економску средњу школу „Боса Милићевић“ у Суботици. Сада је матурант те школе. Интересовање за историју испољила је још у основној школи. Учествовала је на бројним такмичењима из историје које организује Министарство просвете и спорта Републике Србије на којима је постизала запажене резултате. Међу њима се издвајају овојено 2. место на Републичком такмичењу из историје у Аранђеловцу школске 2003/2004. године, освојено 3. место на Републичком такмичењу из историје у Лесковцу школске 2004/2005. године и освојено 1. место на Републичком такмичењу из историје у Сомбору школске 2005/2006. године.

У својству полазника похађала је семинаре друштвене историје Истраживачке станице „Петница“ током 2005. и 2006. године. На Летњој научној школи ИСП 2006. године одржала је предавање на тему Живот на српском средњовековном двору. Аутор је рада Споменик цару Јовану Ненаду. Посебно је интересује национална историја средњег и новог века. Намерава да студира историју и да се бави истраживачким радом.