Јелена Роскић

|

Јелена Роскић је рођена 20. децембра 1983. у Београду. Завршила је ОШ „14. октобар” и XV београдску гимназију. Тренутно приводи крају студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – смер менаџмент (модул пројект менаџмент). Као одличан студент била је стипендиста Фонда за младе таленте Владе Републике Србије 2005/2006. док је школске 2006/2007. године стипендиста Фонда Милан Стевановић – Смедеревaц и супругa Даринкa.

Поред студирања опробала се на следећим пословима: шест недеља праксе у Делта М-у (продаја, финансије, category management) 2006; три недеље стручне праксе у Економском институту у Београду, 2005; две недеље волонтирања у Шпанији (рестаурација села), 2005; две недеље волонтирања у Словачкој (рад у дечјем летњем кампу), 2004. године. До сада је учествовала на следећим курсевима: Десети међународни YUPMA симпозијуму, Златибор, 2006; Курс Центра модерних вештина у Београду „Ни црно, ни бело” о борби против предрасуда, 2005; Тони Бузанов програм интелектуалног развоја (курсеви брилијантног учења, брзог читања и брилијантне меморије), 2004; Основни семинар Силва метода, 2003; члан је AIESEC-a 2002-2004. и 2006. године. Говори енглески, шпански и немачки језик. Са Маријом Тодоровић и Јеленом Петровић је објавила рад на тему „Управљање ризиком пројекта” у Зборнику радова Десетог међународног YUPMA симпозијума, Златибор, 2006. У петничком зборнику Мали човек и велика историја (2001) објављен јој је научно-истраживачки рад на тему „Девојчица у окупираном Нишу 1941-1945. године”.

,