Биљана Андоновска

|

Рођена је новембра 1981. године у Београду. Ускоро дипломац Филолошког факултета у Београду на групи за српску књижевност и језик. У Петници: полазник семинара етнологије, полазник експерименталног семинара историје, и, коначно, полазник и млађи сарадник на семинару за друштвену историју; рад објављен у Петничким свескама. На Факултету покренула и две године уређивала Часопис студената Филолошког Факултета Знак, иницирала и организовала, у сарадњи са Факултетом и издавачком кућом Clio циклус предавања о издаваштву Књига од идеје до реализације; један од оснивача и члан Савеза студената Филолошког факултета; сарађивала у Програму за младе Радио Београда. Објављивала поезију, критике, приказе, интервјуе и преводе у часописима: Знак, Студент, Браничево, Ре, Урб/Урбис, Лоза (Скопље). Последње две године уредник за поезију часописа Браничево. Најживље интересовање: естетика, теорија и психологија стварања.