Бојан Дражић

|

Рођен 7. маја 1985. године у 11:55 у Сомбору. Основну школу и гимназију општег типа завршио у Апатину. У ИС Петница на Семинару друштвене историје од 2001. до 2004. полазник, а 2004/05. млађи сарадник. Од 2004. године студира историју на Филозофском факултету у Београду. У петничком зборнику Мали човек и велика историја објављен му је научно-истраживачки рад на тему „Демографске промене и аграрна реформа у Апатину 1945-1946“. Интересују га савремена историја, а нарочито тоталитарни режими са освртом на култ личности вођa, културни феномени друге половине 20. века, ислам и Блиски исток у 19. и 20. веку и односи са Европом. Говори енглески и руски.