Стефан Деспотовић

|

Рођен је 23. маја 1983. године у Крушевцу, где је завршио основну школу и Гимназију. Од 2002. године је студент Факултета политичких наука у Београду. Тренутно је апсолвент на политиколошком смеру. У Истраживачкој станици Петница био је полазник на Семинару друштвене историје 2002. године. Истраживачки рад „Забава младих и информисање у Крушевцу шездесетих година XX века”, објављен му је у зборнику радова Петничке свеске (Ис Петница, Ваљево 2004). Био је полазник семинара US aid-а и Slovak aid-а у Београду 2006. године (семинар политичког саветовања у питањима јавне и државне управе). Повремено ради у издавачком предузећу „Зограф”.