мр Александар Животић

|

Рођен у Београду 18. маја 1981. године где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду завршио је јула 2005. године. Тренутно, апсолвент магистарских студија на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. У Истраживачкој станици Петница био је полазник на програмима археологије од 1998. до 2000. године и историје 2000 и 2001. године. Био је млађи сарадник на програму историје током 2001. године. Објавио је више радова у домаћим, британским, израелским, румунским и бугарским стручним часописима и зборницима радова. Учествовао је на неколико међународних научних скупова и конференција (Београд, Лондон, Софија, Констанца, Врање). Од 2004. до 2006. године био је спољни сарадник Војноисторијског института. У Институту за новију историју Србије ангажован је од априла 2006. године. Говори енглески, руски и немачки језик. Бави се истраживањем југословенске дипломатске и војне историје током Хладног рата, посебно југословенске политике у областима Блиског истока и односима између Југославије и земаља „трећег света”.