Срђан Милошевић

|

Рођен у Чачку 1982. године. Након завршене Гимназије у Чачку уписао је студије историје на Филозофском факултету у Београду, 2001. године. Након учешћа на семинарима у Истраживачкој станици Петница из археологије 2000. и историје 2000-2001. године постао је млађи сарадник на семинару за друштвену историју. Студент асистент је од 2004. године.
На студијама је почео да се бави истраживачким радом и учествовао је на неколико међународних конференција. Сарађивао је у реализацији више домаћих и међународних истраживачких и едукативних пројеката. До сада је објавио неколико истраживачких и публицистичких радова у зборницима и часописима, у земљи и иностранству.
Шира област његових интересовања је савремена историја, како светска тако и историја Југославије и Србије. Нарочито се интересује за социјалну историју, историју политичких идеја, историјску антропологију и историјску методологију. Говори енглески и француски језик.
Дипломирао је 2007. године на Филозофском факултету у Београду.