Двојкаши завршили зимско дружење

Зимски семинар за старе полазнике What's up, doc? одржан је од 16. до 20. марта 2011. године у ИС Петница. На радионицама и вежбама полазници су се бавили анимираним филмовима у служби пропаганде. Стручни сарадници су одржали предавања о револуцији јасмина, грађанским декларацијма и појму виртуленог. Свим учесницима и сарадницима захваљујемо на сарадњи!