Одржани зимски семинари за старе и нове полазнике

Зимски семинари за нове и старе полазнике одржани су другој половини марта.

Семинар за нове полазнике Призори прошлости био је посвећен упознавању средњошколаца са историјом као науком. На семинару је учествовало 28 полазника, из Србије и Македоније.

Семинар за старе полазнике одржан под називом Ангажоване ноте приближио је полазницима музику као историјски извор. Анализом различитих музичких праваца, који су обележили XX век, полазници су упознали један аспект социјалне и културне историје минулог столећа.