Састанaк програмске комисије

У просторијама Образовног форума 11. марта одржан је редован годишњи састанак Програмске комисије. Програмска комисија је усвојила извештаје о реализованим активностима за 2008. годину. Предложени план рада за 2009. годину Комисија је прихватила једногласно и пружила корисне сугестије за успешнији рад Семинара у овој години.