Тамара Бранковић

|


Тамара Бранковић је рођена 20. марта 1989. године у Ваљеву. Основну школу Милован Глишић је завршила као носилац Вукове дипломе, а њен избор за наставак школовања био је друштвено-језички смер Ваљевске гимназије, који је уписала 2004. године. Током 2006, 2007. и 2008. године је имала статус полазнице Семинара друштвене историје у Истраживачкој станици Петница. Ауторка је самосталног научно-истраживачког рада „Три школске године ваљевских гимназијалаца под окупацијом“, као и један од аутора групног научно-истраживачког рада „Анализа Правила Ваљевског друштва за свадбарину и посмртнину и узрока његовог нестанка (1900-1901)“, који је објављен у Гласнику Историјског архива Ваљево (број 41, 2007. година). На Летњој научној школи 2007. године је имала учешће као млађи сарадник.

Поред ИСП, активна је и у Иницијативи младих за људска права, у оквиру које је била полазница Школе нове политике 2007. године. Прошла је доста семинара и тренинге са демократском тематиком, а из области људских права, стратегије заступања и практичних организационих вештина .

Добро познаје енглески, а може да се служи немачким и француским језиком.

Уписала је Факултет политичких наука, Одељење за међународне студије, академске 2008/2009. године.