Никола Рожа

|

Рођен сам у Зајечару 08.06.1990. године. У Бољевцу сам завршио основну школу и два разреда Гимназије општег смера. Трећу годину Гимназије друштвено језичког смера уписао сам у Зајечару због опредељености за дрштвене науке, књижевност и стране језике.

У Истраживачкој Станици Петница први пут сам био полазник на семинару друштвене историје 2007. год. као ученик другог разреда гимназије. Радим на самосталном истраживачком раду „Место моје мало - Настанак и развој насеља Ртањ у првој половини двадесетог века“.

Моја заинтересованост за историју потиче од детињства. Доста сам читао и покушавао да сазнам што више из других извора обзиром да је уџбеник историје довољан само као подстицај да се крене на интернет, у библиотеку и сл.

Током похађања Семинара стекао сам нове пријатеље. Изненађен сам сасвим новим приступом историји и срећан сам што ми се пружила прилика да учествујем у раду на овим семинарима. Сасвим је сигурно да бих без Петнице био ускраћен за нова знања, за начин рада који ме је прво изненадио потом одушевио.

Без оцењивања, притисака и стрепње од критике трудим се да од себе дам најбоље и да истовремено што више узмем и уградим у себе увиђајући значај прецизности, упорности и одговорности, као добру основу за свој будући рад и живот.